Francesco di Giorgio Martini

Francesco di Giorgio Martini, İtalyan mimarı, heykeltıraşı ve ressamı (Siena 1439 -Siena yakınlan 1502). Vecchietta’nın öğrencisiydi. Kayınbiraderi Neroccio di Lan-do ile 1475’e kadar bir atelyede çalıştı. Heykeltıraş olarak tunç kabartmalar yaptı: şamdan taşıyıcı melekler (Siena); Kırbaçlama (Perugia); İsa’nın Çarmıhtan İndirilişi (Venedik); Tahta Aziz Khristophoros ve Vaftizci Aziz Yahya (Louvre) heykellerinin ona ait olduğu sanılır. Martini, Floransa’-nın sertliğini Siena’nın şiiriyle birleştiren tek Siena’lı ressamdır (Tebşir ve Doğuş; 1475’e doğr., Siena). 1477’de Federico da Montefeltro, Martini’yi Urbino’ya getirtti; Martini şatoda önemli çalışmaları yönetti. 1482’den sonra Francesco di Gioglo, Marc-he’de büyük bir çaba gösterdi (Ancona Belediye binası, Jesi Belediye sarayı). Orijinalliği, özellikle Cortona yakınlarındaki Ma-donna del Calcinaio kilisesinde görülür (1485). Bu, latin haçı biçiminde, kubbesi tavan göbeği üzerinde, geniş bir binadır. Martini’nin Tratto di Architettura (Mimarlık Üstüne inceleme) adlı bir kitabı vardır. (L)

Yorum yazın