Fra Angelico Hayatı ve Eserleri

Fra Angelico Kimdir – Fra Angelico Hayatı ve eserleri hakkında bilgiler.
Fra Angelico Hayatı ve Eserleriİtalyan ressamı (Toscana, 1387- Roma, 1455).
Gerçek adı Guido di Pietro, rahiplik adı Fra Giovanhi olan Fra Angelico, Floransa’da Dominiken tarikatına girdi. Giotto ve Masaccio çizgisinde yapıtlarıyla gotik sanatı ve rönesans sanatı arasındaki geçişin temsilcilerinden biri haline geldi.
Rönesans ressamları için gerçek bir esin kaynağı olan Fra Angelico’nun çalışmaları. Floransa’da yaşadığı manastırın (günümüzde müzeye dönüştürülmüştür) küçük keşiş odalarını süsleyen freskler ve 1445- 1449 yıllan arasında Roma’da gerçekleştirdiği çok sayıda„yapıttan oluşur. Keşiş odalarını süsleyen yumuşak ve aydınlık renklerle işlenmiş fresklerin dışında, üslubunu en iyi ortaya
koyan yapıt, Vatikan’daki Niccolo V Kilisesi’nin freskleridir: Aziz Stephanus’un Yaşamı. Rönesans’a özgü plastik görüş bütünlüğünün tam anlamıyla gerçekleştirildiği bu yapıtta, kişilerin yerleştirilmesindeki özgürlük, gerçek deniz izlenimi uyandıran sahneler ve atakça yapılmış manzaralar yepyeni bir perspektif anlayışını ortaya koyar. Sanatçının 1433’ te ketenciler loncasının isteğiyle yaptığı Ketenciler adlı mihrap arkalığıysa (Perugia’da), Ortaçağ sanatından Rönesans sanatına geçişin simgesidir; yapıtın alt bölümünde yer alan Aziz Petrus’un Vaaz’ı adlı tabloda, İtalyan Rönesansı’na özgü bütün doğalcılık anlayışı, kişilerin çeşitlUiğiyle, davranışların esnekliğiyle ve uzun giysilerin şıklığıyla verilmiştir. Sanatçının öbür yapıtları arasında Meryem’in Taç Giymesi, Bildirme, Müneccimlerin Tapınması, Herodes’in Şöleni, Aquino’lu Aziz Tommaso ve Aziz Bonaventura sayılabilir.

Yorum yazın