Feza Gürsey Hayatı ve Eserleri

Feza Gürsey Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgiler

Feza Gürsey

Feza Gürsey, türk bilim adamı (doğ. İstanbul 1921-ölüm 1992). Galatasaray lisesini (1940) ve İstanbul üniversitesi Fen fakültesi Matematik – Fizik bölümünü bitirdi (1944). 1944-1945 Arasında İstanbul Teknik üniversitesinde Fizik asistanı olarak çalıştı. Sonra Londra üniversitesinde çalşmalarına devam ederek 1950’de imperial College’ın teorik fizik bölümündeki çalışmalarından dolayı «bilim doktoru» unvanını aldı. 1951 Sonunda yurda döndü ve İstanbul üniversitesi Fen fakültesi Genel Fizik kürsüsü asistanlığına getirildi. Sonra doçent oldu (1953). 1956’- da yeni kurulan teorik fizik kürsüsüne doçent tayin edildi.
1957’dc Brokhaven Millî laboratuvarında çalışmalar yaptı. Princeton ileri Etütler enstitüsüne çağrıldı (1958). Kolombiya üniversitesinde ziyaretçi profesör olarak ders verdi (1960). Orta Doğu Teknik üniversitesi teorik fizik profesörlüğüne tayin edildi (1%1). Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma kurumunun ilim ödülünü kazandı (1968). Modern teorik fiziğin birçok alanında milletlerarası dergilerde araştırmalar, yayımladı, istatistik mekanikte bir boyutlu sistemlere,
atom fiziğinde çift sapmaya ait çalışmalar yaptı. İtalyan fizikçisi Radicati ile ortak bir çalışma yaptı (1964). Bu çalışmaları sırasında elemanter parçacıkların diğer özelliklerini yakından inceledi. Elemanter Partikül Fiziğinde Grup Teorileri ve Metotları (Group Theoretical Concepts and Methods in Elementary Partide Physics) adlı eseri 1964’- te yayımlandı.

Yorum yazın