Ferenc Münnich

Ferenc Münnich, macar siyaset adamı (Sereg6yes 1886 – Budapeşte 1967). Birinci Dünya savaşında Ruslara esir düştü; S.S.

C.B.’de kurulan devrimci Macar hükümetinde görev aldı. Macaristan’a dönüşünde (1918), Bela Kun’un Macar komününe katıldı (1919). Moskova davasmda Bela Kun’u suçladı. İspanya İç savaşmda, dış ülkelerden gelen çeteci kuvvetlere kumanda etti, sonunda Sovyetler birliğine sığındı (1939-1945). Macar polis müdürü oldu (1948), Rakosi döneminde Moskova büyükelçiliği yaptı (1949-1956); Kadar ile Rakosi-Gerö hükümetinin düşürülmesinde rol oynadı. Ekim 1956 ayaklanması sırasında İmre Nagy’nin içişleri bakanıydı. Sovyet müdahalesini haklı gördü ve daha sonra kamu güvenliği bakanı (1956), Kadar kabinesinde başbakan yardımcısı ve onun ardından başbakan oldu (1958); eylül 1961’de bu görevden ayrıldı. (L)

Yorum yazın