Ferdinand Sommer

Ferdinand Sommer

Alman dilbilimcisi 1875-1962 Leipzig (1899), Basel (1902), Rostock (1909), Jena (1913), Bonn (1924) ve Münih (1926’dan sonra) üniversitelerinde ders verdi. Latincenin tarihi üstüne Handbuch der Lateinische Laut-und Formenlehre (Latince Fonotik ve Sentaks El-kitabı) [1902] adlı bir eser yazdı. Ayrıca yunan dili fonetiği üstüne Griechische Lautstudien (Yunanca Fonotik İncelemeleri) [1905] ve baltık dilleri morfolojisiyle ilgili Die Indogermanische iti-und io-Stämme im Baltischen (Baltık Dillerindeki ia ve io Kökleri) [1914] adlı eserleri yayımladı. Daha sonra Hititçe üstünde çalıştı ve genellikle parçalar halinde muhafazası güç olan metinleri biraraya topladı; Hethitische-Ak-kadisehe Bilingue des HattuşUi I (Boğazköy’de Bulunan Hititçe ve Akkadca Metinler) [1938, A. Falkenstein ile birlikte], Hethitlsches (Hitit Dilleri) [1920-1922], Hethiter und Hethitlsch (Hititler ve Hititçe) [1947], Die Ahhtfava-Urkunden (Ahhiyava Belgeleri) [1932], Ahhifavafrage und Sprachwissenschaft (Ahhiyava Meselesi ve Dilbilim) [1934], Savaş sırasında Münih’teki hititoloji kütüphanesi tamamen yok olunca, bu konudaki çalışmalarına son verdi ve yeniden hint-avrupa dillerini incelemeğe yöneldi: Zum Zahlwort (Sayılar üstüne) [1951]. Ayrıca Indogermanische Forschungen (Hint – Germen Dilleri Üstüne Araştırmalar) ve Kleinastatische Fors-sehungen’i (Anadolu Dilleri Araştırmaları) yönetti.

Yorum yazın