Ferdi Ştatzer

Ferdi Ştatzer

Friedrich von — denir. Türk müzikçisi (Viyana 1906-1974 Avusturya asıllıdır. Müzik öğrenimine Bolzano’-da başladı, Salzburg’da tamamladı (1916). Salzburg Mozarteum konservatuvarı Piyano ve Kompozisyon bölümlerini bitirdi (1925). 1931-1932 Döneminde Viyana Yüksek Müzik ve Tiyatro akademisinin piyano, orkestra yönetmenliği ve kompozisyon bölümlerinden mezun oldu. Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde konserler verdi. İstanbul’a gelerek (1932) Dârülbedayi’ye uzman ve konservatuvara piyano öğretmeni oldu. Aynı zamanda İstanbul Şehir Orkestrası şefliğine getirildi. Bakanlar kurulu kararıyle türk vatandaşlığına kabul edildi (1944). ilk eşi Bedia Muvahhit’ten ayrıldıktan sonra macar asıllı viyolonist Lilly Szekelly ile evlendi. Müzik bilgisiyle ün yaptı; Verda Erman, Ayşegül Sarıca, Gülay Uğurata, Ergican Saydam gibi sanatçıları yetiştirdi.

Yorum yazın