Fehmi Yavuz Kimdir

Fehmi Yavuz Kimdir

Fehmi Yavuz öğretim üyesi, hükümet adamı (ısparta 1912-1991). Pertevniyal Lisesi’ni (1931 -1934), AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nü (1934 – 1937) bitirdi. Doktora çalışması için Berlin iktisat Fakültesi’ne gittiyse de, ikinci Dünya Savaşa’nın patlak vermesi o jciue, Türkiye’ye dönmek zorunda kaldı. Maliye bakanlığı’nda memur olarak çalışmaya başladı. 1942’de, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Şehircilik Kürsüsü Başkanı Alman Profesörü Ernst Reuter’İn (1889 – 1953) asistanı oldu. Reuter’in, 1946’da Türkiye’den ayrılmasından sonra kürsü başkanlığına getirildi. 1948’de doçentliğe, 1953’te profesörlüğe yükseldi. 1958’de, Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanı seçildi (1958 -1960). 27 Mayıs 1960 Harekâtı’nı izleyen günlerde kurulan Milli Birlik Hükümetl’nde milli eğitim bakanlığı (Mayıs – Eylül 1960); Gürsel Hükümetlerl’nde İmar iskân bakanlığı (Ağustos 1960 – Ocak 1961); Kurucu Meclis üyeliği (1961) yaptı. Üniversite ve hükümet hizmetlerinin yanı sıra, işçi Sigortaları genel müdürlüğü (1946 -1947), İskan ve Şehircilik Enstitüsü müdürlüğü (1953 -1960), Türkiye Belediyecilik Derneği başkanlığı (1961 -1964) görevlerinde de bulundu. 1982’de, yaş sınırından dolayı üniversiteden emekliye ayrıldı.

Başlıca eserleri: Köy idarelerimizin Mâliyesi, 1946; Ankara ‘nın imarı ve Şehirciliğimiz, 1952; Şehirciliğimiz Hakkında Mukayeseli Rapor, 1956; Mahalli idarelerimizin Problemleri, 1964; Prof. Ernst Reuter, 1968; Çevre Sorunları 1975; Din Eğitimi ve Toplumumuz, Kentsel Topraklar, 1980: Şehircilik, 1973, 2. basım, 1978; Domuz ve Beslenme Sorunlarımız, 1984.

Yorum yazın