Farabi kimdir – Farabi hayatı

Farabi kimdir – Farabi hayatı

büyük ün kazanmış bir Türk filozofudur (870 – 950). Muhammed adında bir Türk komutanının oğludur. Türkistan’da Farab’da doğdu. Asıl adı Ebu Nasr Muhammed Farabi’dir. İlköğrenimini ülkesinde, yükseköğrenimini Bağdat’ta yaptı. Farsça, Arapça ve Yunanca öğrendi. Şam’a, Halep’e ve Mısır’a gitti. Farabî, zamanının bütün bilimleriyle ilgilendi. Eski Yunan felsefesini ve özellikle Aristo (Aristotales) ve Eflatun’un (Platon) eserlerini inceledi. Bunlardan yararlanarak çok değerli eserler verdi. Daha çok metafizik üzerinde durdu. Felsefe ile İslâm dini arasındaki ayrılıkları, uyuşmazlıkları ve çelişkileri mantık ilkelerine dayanarak gidermeye çalıştı. Felsefenin temelinde dini değişmez bir öz olarak aldı Dinle felsefenin ayrılmaz bir bütün olduğunu ileri sürdü. İslâm dinine felsefi bir nitelik kazandırmaya önem verdi. Farabî, doğalcı felsefeyi bir yana bırakarak zihirici felsefeye yöneldi. Ona göre, zihinci felsefenin en güvenilir ilkesi Aristo mantığına dayanan akıldır, insan zihni, aklın ilkelerine ve mantığın kurallarına uyarak işleyeceği konuları açıklayabilir.

Farabî’nin mantık, psikoloji, siyaset, matematik, geometri, kimya ve doğa ile ilgili yüz üç eseri vardır. Bunlardan baş-lıcaları; El Medinet-ül Fazıla (Erdemli Toplum), El Maanî-âl Akl (Aklın Anlamları), El İhsa-ül Ulûm (Bilimlerin Sayımı), Füsus-ül Hikem’dir (Hikmetlerin özleri).

Farabi’nin eserlerinin dünya ölçüsünde etkileri olmuştur. Batı kaynaklarında adı Latince Alfarabius olarak geçer, Ibni Sina ve Ibni Rüşd onun etkisinde kalmışlardır.

Yorum yazın