Faik Reşit Unat Kimdir

Faik Reşit Unat Kimdir
(d. 3 Nisan 1899, İstanbul – ö. 8 Nisan 1964, İstanbul), Osmanlı tarihine ilişkin çalışmaları ve okul kitaplarıyla tanınan tarihçi ve yazar.

1917’de İstanbul Muallim Mektebi’ni bitirdi. Uzun yıllar öğretmen olarak çalıştı. 1926’da Maarif Vekâleti neşriyat müdürlüğüne getirildi ve bu görevini 1941’e değin sürdürdü. Bu arada 1940’ta Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ni bitirdi. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğinde (1941-46) ve Yüksek Öğretim genel müdürlüğünde (1946-48) bulundu. 1948’de Gazi Eğitim Enstitüsü’nde ders vermeye başladı ve 1957’de buradan emekliye aynldı. Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türk Coğrafya Kurumu ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu üyesi olan Unat UNESCO Türkiye Milli Komisyonu yönetim kurulunda da başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştu.

Unat’ın ilk yazısı 1927’de Maarif Düsturu’n-da yayımlandı. Eğitim tarihi, Osmanlı tarihi ve Türk devrim tarihi üzerine çeşitli dergi, gazete ve ansiklopedilerde yazılar yazdı. İlkokullar ve ortaokullar için tarih ve coğrafya kitapları, çeşitli harita ve atlaslar hazırladı. Hicri Tarihleri Milâdî Tarihe Çevirme Kılavuz’u (1940, 1988) ve Osmanlı Sefirleri ve Sefaretnameleri (1968; 1987, yay. Bekir Sıtkı Baykal) adlı yapıtlan en önemli çalışmalandır. Unat aynca Abdi Tarihi’nı (1943), Neşrî’nin Cihannüma olarak da bilinen Neşri Tarihi’m (1949-57, 2 cilt; 1987, 2 cilt; M. A. Köymen ile birlikte), Ali Cevad’ın İkinci Meşrutiyet’in İlanı ve Otuz-bir Mart Hadisesi (1960, 1985) adlı yapıtını yayıma hazırlamıştır.

Yorum yazın