Eyüp el ensari kimdir

Eyüp el ensari kimdir – Eyüp el ensari hayatı ve sözleri
Eyüp el ensari , ilk Müslümanlardandır ve Hz. Muhammed’in bayraktarıdır. Hz. Muhammed, Mekke’den Medine’ye göç edince (Hicret), mescit ve yanında odalar yapılıncaya kadar onun evinde kaldı. Eyyub El – Ensarî, Hz. Muhammed’le birlikte bütün savaşlara katıldı; büyük yararlıklar gösterdi. Ali’nin halifeliği zamanında yapılan Cemel ve Sıffin savaşlarında bulundu.

Emevîler zamanında, Yezid’in komutasında Bizans üzerine yapılan seferlerde görev aldı. İstanbul kuşatması sırasında hastalanarak öldü. Surların önünde bir yere gömüldü (672). II. Mehmet, İstanbul önlerine geldiği zaman, mezarı Şeyh Akşemsettin tarafından bulunduğu söylenir. 1458’de burada bir mahalle (Eyüp) ve cami yaptırıldı.

Yorum yazın