Eugène Sue

Eugène Sue

Fransız romancısı (Paris 1804 – Annecy-le-Vieux 1857). Deniz kuvvetlerinde cerrah olarak çalıştı. Dört yıl durmadan yolculuk yaptı. Babasının ölümü üzerine büyük bir mirasa kondu, görevinden ayrıldı ve kendini edebiyata verdi, ilk eserlerinde denizcilik hatıraları yer alır: Kernoch le Pirate (Korsan Kernoch) [1830], Plick et Plock (1831), Atar-Gull (1831), La Salamandre (Semender) [2 cilt, 1832], La Cu-caratcha (4 cilt, 1832-1834), La Vigie de Koatven (Koatven’in Gözcüsü) [1832]. Fakat az sonra kibar âlemleri canlandıran romanlar yazmağa başladı: Latréaumont (1837), Arthur (1838), Le Marquis de Lé-torière (Létorière Markisi) [1839], Mat-hilde ou Mémoire d’une Jeune Femme (Mathilde veya Bir Genç Kadının Hatıraları) [1841]. Birtakım sırları açığa vuran bu son romanı yüzünden Faubourg Saint-Germain’in ve kibar çevrelerin sevgisini kaybedince, moda olan demokratik düşüncelere yöneldi, ayak takımının hayatını ele aldı. Journal des Débat’àa, 1842-1843 arasında yayımlanan Les Mystères de Paris (Paris Esrarı) adlı tefrika romanıyle birden büyük bir ün kazandı. Daha sonra ContitutionneVĞe Le Juif Errant (Serseri Yahudi) [1844-1845] tefrika edildi. Bu eser de büyük bir ilgi uyandırınca, aynı türden romanları sıralamağa başladı: Martin VEnfant Trouvé (Bulunmuş Çocuk Martin) [12 cilt, 1847], Les Mystères du Peuple ou Histoire d’une Famille de Prolétaires à Travers les Âges (Halkın Esrarı veya Bir Proleter Ailesinin Çağlar Boyunca Tarihi) [15 cilt, 1849-1856], Les Misères des Enfants Trouvés (Bulunmuş Çocukların Sefaleti) [14 cilt, 1851], La Famille Jouffroy (Jouffroy Ailesi) [7 cilt, 1854], Les Secrets de VOreiller (Yastığın Sakladığı Sırlar) [7 cilt, 1858]. Bundan başka, konusunu romanlarından aldığı birkaç dram yazdı.

Halk tarafından çok sevilen Eugène Sue 1848’de Paris’ten milletvekili seçildi. 1851 Hükümet darbesinden sonra Annecy’ye çekilerek romanlarını yazmağa devam etti. Bu eserlerde, tumturaklı üslûbuna rağmen, devlet otoritesine kafa tutan çevrelerin sosyal adalet isteklerini, halkın sefaletini anlattı.

Yorum yazın