Ettore Rossi

Ettore Rossi , İtalyan şarkiyatçısı ve türkoloğu (Secugnano 1894-Roma 1955). Bir süre Pavia üniversitesinde okudu; 1915-1917 arasında Trablus’ta, sonra da Kuzey İtalya cephesinde bulundu. Savaştan sonra Pavia üniversitesinde öğrenimini tamamladı ve yunan filolojisinden doktorasını verdi (1920). Arap yazı dilini ve trablusgarp lehçesini öğrendi. Roma üniversitesinde türk dili, tarihi ve edebiyatı eylemsiz doçenti (1927), eylemli doçenti (1935) ve profesörü oldu (1939). 1940 -1942 Yıllarında İtalyan işgal ordusu subayı olarak Yunanistan’da bulundu. Ettore Rossi, bütün İslâm ülkelerinin dili, edebiyatı, etnografyası ve kültürüyle ilgilendi; bu a-lanlarda çeşitli araştırmalar yaptı. Eserleri: La Cronaca Araba Tripolina di İbn Galbun (İbni Galbun’un Arapça Trablus Kroniği)
[1936]; La Nuova Turchia (Yeni Türkiye) [1939]; Manuale di Lingua Turca (Türk Dili Elkitabı) [1939]; Elenco dei Manoscritti Turchi della Biblioteca Vaticana (Vatikan Kütüphanesindeki Türkçe Elyazmalan Ka-toloğu) [1953]; İl «Kitab-ı Dede Qorqud» Racconti Epico-Cavallereschi dei Turchi Oğuz («Dede Korkud Kitabı» Oğuz Türklerinin Destanî-Hamasî Hikâyeleri) [1952]. Ayrıca bilim dergilerinde de yayımlanmış birçok makalesi vardır. (M)

Yorum yazın