Étienne Souriau

Étienne Souriau

Fransız filozofu ve estetikçisi ( 1892-1979), Paul Souriau’nun oğlu. Aix fakültesinde (1926-1929), Lyon’da (1929-1941), Sorbonne’da (1941-1962) dersler verdi. Başlıca eserleri: L’Abstraction Sentimentale (Duygusal Soyutlama) [1925], Pensée Vivante et Perfection Formelle (Yaşayan Düşünce ve Biçimsel Yetkinlik) [1925], L’Avenir de VEsthétique (Estetiğin Geleceği) [1929], Avoir une Âme (Ruhu Olmak) [1939], instauration Philosophique (Felsefî Kuruluş) [1939], Les Différents Modes d’Existence (Çeşitli Yaşama Tarzları) tl943], La Corespondance des Arts (Sanatların Karşılıklı İlişkisi) [1947], Les Deux Cent Mille Situations Dramatiques (İlki Yüz Bin Dramatik Durum) [1950]. Revue d’Esthétique’i de yöneten Souriau, filmolojinin kurucularındandır.

Yorum yazın