Etienne Marcel

Etienne Marcel , fransız siyaset adamı (1316’ya doğr. – Paris 1358). Bir belediye başkanının oğluydu. Parisli zengin bir kumaş taciriydi. 1355 États généraux’sunda «imtiyazlı şehirlerdin sözcüsü oldu. Paris belediye başkanı seçildi. Devlet işlerini, bir meşrutî krallık çerçevesi İçinde ele almak isteyen paris burjuvazisinin temsilcisi oldu. Seine eyaletindeki ve pazarlardaki ticareti kontrol ,etti. Elinin altındaki güçlü teşkilât sayesinde Poitiers’den (1356) soma Paris’in yönetimini üstüne aldı. Robert Le Coq ile birlikte, ekim 1356’daki États généraux’ya hâkim oldu, iyi Jean’ııı kötü danışmanlarının cezalandırılmasını istedi. Hattâ, veliaht tarafından para değerinin değiştirilmesi için verdiği emre uyulmasını istedi (12 aralık). Şubat 1357’de toplanan meclise kabul ettirdiği büyük emirname (mart 1357) ile krallık yönetiminde tam bir reform öngörülmekteydi; fakat bu reform (10 mart) kralın yetkisini sınırlandırmamıştı. Veli-ahtm alttan alta karşı koyması, kamuoyunun meclis tarafından kabul edilen, fakat iyi Jean tarafından yasaklanan (nisan) vergiler dolayısıyle beliren hoşnutsuzluk, Etienne Marcel’i şehir planında meclisin gerçekleştiremediği devrimi yapmak zorunda bıraktı. Paris’i flaman şehirleri örneğine göre düzene sokmak istedi; bunun için burjuvaziyi disiplin altına aldı, taraftarlarının, kendisiyle birlikte olduklarını belli eden kırmızı ve mavi renkte birer başlık giymelerini istedi; bu başlığı, danışmanları Champagne ve Normandiya mareşallerinin gözleri önünde öldürüldükleri gün, veliahta giydirt-ti (22 şubat 1358). Bunun üzerine, tek başına meclise alman Etienne Marcel, veliah-tın oyununa geldi (14 mart). Çünkü veliaht kaçarak, oil dili konuşan bölgeler meclisini Compiègne’de topladı, hepsini Etienne Marcel’e karşı çıkarttı, Paris’i abluka altına aldı. Bunun üzerine Etienne Marcel, diktatörlüğünü kurarak başkenti savunma durumuna getirdi. Kötü Charles’ın dağıtmış olduğu köylüleri imdadına çağırdı, kaçmasına yardım ettiği (8-9 kasım 1357) Navarra kralının şehre girmesine müsaade etti. (30 kasım 1357) ve yardım çağrılarım karşılıksız bırakan Flandre şehirlerine onu başkumandan tayin etti (15 haziran 1358) ve bu arada Navarra ilindeki ingiiızlere Paris kapılarını açmak hatasını işledi. Bu olayın halkta yarattığı hoşnutsuzluktan çekinen JİItienne Marcel, ingilizleri kovmak zorunda kaltti. Fakat yaptığı bu hata, veliaht taraftarlarını kuvvetlendirdi. Veliaht taraftarlarından Jean Maillart, Etkime Mar-cel’i Saint-Antoine kapısında öldürttü (31 temmuz), [l]

Yorum yazın