Étienne Bonnot de Condillac Kimdir

Étienne Bonnot de Condillac Kimdir

Étienne Bonnot de Condillac (1715-1780)

Fransız düşünürü. Psikolog, mantıkçı ve iktisatçıdır. Berlin Akademisi ne ve Fransız Akademisi ne seçilmiştir. İktisadi görüşlerini Ticaret ve Hükümet adlı kitabında açıklamıştır.

Condillac’a göre değeri belirleyen maliyet ya da emek değil, “yarar ” dır. ” Değer’ i ihtiyaçlar belirler. Fiyat ise arz ve talebe bağlıdır. Ancak değer ile fiyat arasında bir benzerlik vardır. Arzedilen ya da elimizde bulunan bir ihtiyaç maddesinin miktarı çoğaldıkça hem değeri, Hem de fiyatı düşer.

Fiyatı dengede tutan, rekabet piyasasıdır. Piyasa fiyatı, arz ve talebe bağlıdır. Mübadele, aynı fiyat düzeyinde arz ve talebin eşit olduğu noktada gerçekleşir. Ancak ” nedret” ve “maliyet” arzı ayrıca etkiler.

“Tekelleşme, fiyatlar ile arz ve talep arasındaki dengeyi bozar. En iyi piyasa rejimi, rekabettir.”

“İktisat, ayn bir bilim dalıdır. Her bilim dalının kendine özgü terminolojisi vardır. Ancak ekonomik yayınlarda herkesin anlayacağı bir dil kullanılmalıdır. İktisadi konular, anlaşılır bir dille tahlil edilebilir.”

“Hükümetin ekonomiye müdahale etmesi ve ticarete kısıtlamalar getirmesi, genellikle olumlu sonuç vermez. Fransa’nın durumu, devlet müdahalesinin sakıncalarına bir örnektir. Ticaret, serbest piyasa ortamında gelişebilir.

‘’Nominalist teori, bir yanılgıdır. Paranın değeri, yararı kadar nedretine bağlıdır. Altın ve gümüş, sağlam paranın temelidir. Kâğıt para, istenildiği kadar çoğaltılabildiğinden, değeri istikrarsız olabilir. Altın, ucuz olduğu yerden pahalı olduğu yere gider. Mal fiyatlarının ucuzluğu, memlekete altın gelmesini sağlar. Pahalılık ise, memleketten altın çıkışlarına sebep olur.”

Yorum yazın