Ernesto Rossi

Ernesto Rossi, İtalyan gazete yazarı ve siyaset adamı (doğ. Caserta 1897-Roma 1967). Birinci Dünya savaşında yaralanarak sakat kaldı, sonra hemen faşizm aleyhtarı harekete katıldı. Matteotti olayından sonra, C. Rosselli ve G. Salvemini ile gizli olarak Non Mollare! gazetesini çıkardı, Adalet ve Hürriyet adlı gizli teşkilâtın başına geçti. Tutuklandı ve 20 yıla mahkûm edildi; cezasının 9. yılında affedildi ve Ventotene’ye sürüldü. Burada A. Spinelli ile Avrupa Federal hareketinin temelini attı. 25 Temmuz 1943’te Eylem partisinin başına geçti. Parri kabinesinde görev aldı. G. Salvemini’nin Unitâ, Riforma Sociale, Corriere della Sera, haftalık il Mondo ve La Stampa gazetelerinde çalıştı. Radikal partinin kurucuları arasında yer aldı (1955). İktisadî ve siyasî birçok eser yazdı. Başlıcaları: La Riforma Agraria (Tarım Reformu) [1945], Abolire la Miseria (Yoksulluğun Kaldırılması) [1946], Critica del Capitalismo (Kapitalizmin Tenkidi) [1948], Settimo, Non Rubare (Settimo, Hırsızlık Etme) [1951], Lo Stato İndustriale (Sanayi Devleti) [1952], i Padroni del Vapore (Buhar Patronları) [1954]* Malgoverno (Kötü Yönetim) [1954], İl Sillabo (1957), 11 Managnello e l’As-persorio (Cop ve Fırça). [1958]. (M)

Yorum yazın