Erik Johan Stagnelius

Erik Johan Stagnelius

isveçli şair (Gardslosa, öland 1793-Stockholm 1823). Kalp hastalığına yakalandı, kendini afyona verdi, bu yüzden zaten zayıf olan bünyesi çabucak çöktü. Kendi kuşağı tarafından hemen hiç tanınmayan Stagnelius büyük bir manzum eser yazdı. Stagnelius hayattayken yalnız birkaç bölümü yayımlanan ve ö-zellikle Chateaubriand ile alman romantizminin izlerini taşıyan bu eser kahramanlık destanlarını (Gunlöp, Blenda, Wladimir den Store [Büyük Vladimir]), manzum dramları (Sigurd Ring [Sigurd’un Yüzüğü], Wisbur, Martyroma [Din Kurbanları], Bac-chanterna [Roma’lı Sokak Kızı]), lirik derlemeleri (Liljor i Saron [Saron’un Zambakları]) kapsar. Romantik gizemciliğiyle bazen erotizme varan bir duygusallık arasında kalan, gerçek dışı hayallere kapılan ve günah düşüncesinden kurtulamayan Stagnelius İsveç’in en garip ve en güçlü şairlerinden biridir.

Yorum yazın