Epikuros kimdir – Epikuros hayatı

EPİKUROS (l.Ö. 341-270) Yunan düşünürü Atina’da Teos’lu Nau-siphanes’ın derslerini izledi, sonra aynı yerde, 306 yılında, “Bahçe” adında bir felsefe okulu kurdu. Bu okulda kendisi de dersler verdi, dostlarıyla birlikte yaşadı, Atinalılar’a kendini sevdirdi. Eserlerinden günümüze yalnız bir dostuna yazdığı üç mektubu ile sonradan öğrencilerinin derlediği anlaşılan özdeyişleri kaldı.

Epikuros’un bilgi kuramının temeli bilginin ölçütleridir. Ona göre duyularımızın doğruladığı ya da yadsımadığı şey doğrudur. Bilginin bu temel ölçütü, yani duyum aynı zamanda ahlakın da ölçütüdür; mutluluğun amacı ve ilkesi duyumlarla alınan hazdır. Ancak hazlar arasında da bir seçme yapmak gerekir. Doğaya uygun ve zorunlu isteklerin doyurulmasına dayanan hazlar, yani bedensel hazlar (dinlenme, cinsel haz, yemek, içmek) doğrudur. Yeni hazlar yaratan gösteriş ve görkem ne doğal, ne de gereklidir.

Demokritos’un atomculuğunu benimsememiş olan Epikuros çağdaş maddeciliği ve ahlakı etkilemiş düşünürlerden biridir.

Yorum yazın