Enver paşa kimdir – Enver paşanın hayatı

ENVER PAŞA (1881-1922) asker ve devlet adamı. İstanbul’da dünyaya geldi. 1903’te, kurmay yüzbaşı rütbesiyle orduya katıldı. Rumeli’de, komiteci ve eşkiyaya karşı savaşan birliklerde görev aldı. Meşrutiyetken önce, Abdülhamit yönetimine karşı kurulan İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girdi ve bu gizli cemiyetin başkanı Talat Bey (Paşa) ile sıkı bir dostluk ve işbirliği kurdu. Rumeli’de, saraya başkaldı-ranlar arasında bulunduğu için 1908’den sonra İstanbul’a dönünce adı “Hürriyet Kahramanı” sıfatıyla birlikte anılır oldu. 1909’da Berlin askeri ataşeliğine atandı. Almanlar’a hayran kalarak onların yenilmez bir güce sahip oldukları inancına vardı. Italyanlar’m Trablus’u işgali üzerine, yardıma giden gönüllü subaylar arasında yer aldı (1911). O sırada yarbaylığa yükseltildi. Balkan Savaşı’nın sonlarına doğru Ba-bıali baskınını düzenleyerek, Harbiye Nazırı Nazım Paşa’yı öldüren İttihatçılar arasında bulundu. Bulgarlar’ın işgali altındaki Edirne’yi kurtarmak üzere harekete geçen orduya, tümeni ile katıldı. Edirne’ye ilk giren birlikler onun birlikleriydi. Bu olay ününün bir kat daha artmasına yol açtı. Rütbesi yarbaylıktan generalliğe yükseltilerek, yeni kurulan hükümette Harbiye Nazırlığı’na getirildi (1914). İlk iş olarak orduyu gençleştirme hareketine girişti, başarısız komutanlarla bini aşkın subayı ordudan uzaklaştırdı. Aynı yıl Şehzade Süleyman Efendi’-nin kızı Naciye Sultan’la evlenerek, Saray’a damat oldu’. Türkiye’nin, Almanya yanında Birinci Dünya Savaşı’na katılmasına karar veren İttihatçı liderlerin başında yer aldı (diğer ikisi Talat ve Cemal paşalardı). Daha savaşın başında, Turan hayallerine kapılarak giriştiği ve komuta ettiği Kafkasya seferi başarısızlıkla sonuçlandı (Sarıkamış bozgunu). Başkumandan Vekili olarak yürüttüğü savaş, yenilgiyle sonuçlanınca çekilmek zorunda kaldı ve arkadaşlarıyla birlikte gizlice Almanya’ya kaçtı. Oradan Moskova’ya daha sonra da Türkistan’a geçti. Türkistan’da bağımsızlık için savaşan Türkler’in başına geçtiyse de Kızılordu ile giriştiği bir savaşta vurularak şehit düştü.

Yorum yazın