Empedokles kimdir hayatı

EMPEDOKLES (10 490-430) Yunanlı filozof, devlet adamı ve şair. Yaşamı üzerine pek bilgi bulunmayan Empedokles, efsaneye göre kendini tanrı ilan etmiş ve bunu kanıtlamak için kendini Etna Yanardağının kraterine atmıştır. Bugün elimizde “Doğa Üzerine” adlı manzum eserinin bir bölümü ve “Arınmalar” adlı uzun şiirinin yaklaşık 100 dizesi bulunan Empedokles, herşeyin “kökü” olan ateş, hava, su ve toprağın “sevgi” ile birleşip “kavga” ile ayrılarak, şeyleri oluşturduğuna inanıyordu.

Yorum yazın