Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kimdir

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kimdir

YAZIR Ahmet Hamdi, din adamı (Antalya/Elmalı 1870-1988?- İstanbul 1942). EImalılı Ahmet Hamdi, Hamdi Hoca Elmalılı diye de anılır. Doğduğu yerdeki ilköğreniminden sonra İstanbul’da medreselerde yetişti, özel hocalar gördü (Kayserili Mahmut Hamdi Efendi), Mekteb-i Nüvvab derslerini izledi, ikinci Meşrutiyet’-in başlangıcında Beyazıt dersiâmı oldu (1908), Antalya mebusu seçildi. Meşrutiyet döneminde hem öğretim işini sürdürdü, hem siyasal sorumluluklar aldı (Âyan azalığı, evkaf nazırlığı), Milli Mücadele döneminde İstanbul hükümetlerinden yana oluşu ölümle cezalandırılma tehlikesini getirdiyse de mahkemece bağışlandı. Cumhuriyetin ilk yıllarında müderrislik işini yürüttü, sonra dinsel çalışmalara yöneldi. Balıca eseri: Hak Dini Kur’an Dili (metne bağlı çeviri değil açıklama ve yorumlar, 9 cilt, 1936, 1960).

Yorum yazın