Ekrem Kadri Unat Kimdir

Ekrem Kadri Unat Kimdir , Ekrem Kadri Unat Hayatı Hakkında Bilgiler

(d. 19 Ağustos 1914, Ankara), Türkiye’de asalakbilim çalışmalarına öncülük eden mikrobiyolog.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten (1937) sonra aynı fakülteye asistan olarak girdi. 1942’de doçentliğe yükseldi. 1946-49’da ABD’de tıbbi mikoloji, virüsler ile sıtma ve öbür tropikal hastalıklar üzerinde çalıştı. 1948’de Johns Hopkins Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu’nda halk sağlığı uzmanı, 1958’de de profesör oldu. 1967’de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakül-tesi’nin kuruluş çalışmalarında görev aldı ve bu fakültede mikrobiyoloji, tropikal hastalıklar ve parazitoloji kürsüsünü kurdu. 1983’te emekli olduktan sonra aynı kürsüde görevini sözleşmeli öğretim üyesi olarak sürdürdü.

Türkiye’de rastlanan asalak hastalıkları üzerinde uzun yıllar çalışmalar yaparak Türkiye’de ilk kez insanda Shigella sonnei, Dirofilaria conjunctivae, Linguatula serrata. Shigella boydii, Cryptococcus neoformans. Toxoplasma gondii, Capillaria hepatica.
Pneumocystis carinii ve Hymenolepis dimi-nuta enfeksiyonlarının varlığını gösterdi. Aynca Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde rastlanan asalak hastalıklarının ortaya çıkma sıklığını saptayarak epidemiyolojilerini aydınlattı. Asalakbilim ve mikrobiyoloji terminolojisini geliştiren Unat, Türkiye’de mikrobiyolojiyi dışa bağımlılıktan kurtarmaya yönelik çalışmalara ağırlık verdi; balık dokulanndan hazırlanan besiyerlerini betimleyerek geliştirdi. Türk tıp tarihi üzerine çalışmalarıyla da tanınan Unat’ın bu alandaki en önemli yapıtları Osmanlı imparatorluğunda Bakteriyoloji ve Viroloji (1970) ile Osmanlı imparatorluğunda Tıp Zoolojisi ve Parazitolojisi’dir (1970). Öbür yapıtları arasında Bulaşıcı Hastalıklar ve Salgınlarla Savaş (1945), Tıbbi Helmintoloji (1951), Diş Hekimliği Mikrobiyolojisi (1955), Tropikal Hastalıklar (1964-65 , 2 cilt), Tropikal Hastalıklar ve Parazitoloji (1966-67, 2 cilt), Türkiye Cumhuriyetinin İlk Elli Yılında Tıp Parazitolojisi (1923-1972)

(1973), Temel Mikrobiyoloji (1985), Dünyada ve Türkiye’de 1850 Yılından Sonra Tıp Dallarındaki İlerlemelerin Tarihi (1988) sayılabilir.

Yorum yazın