Eflatun kimdir

eski Yunan filo- zoflarmdandır (İ.ö. 427 -347). Soylu bir ailedendi. Sokrates’in öğrencisi oldu. Onun ölüm cezasına çarptırılmasından sonra (399), uzun bir geziye çıktı.
Mısır’ı, Kirene’yi, Güney İtalya’yı dolaktı. 387’de Atina’ya döndü. Akademia a- dında bir felsefe okulu kurdu. Burada değerli filozoflar yetiştirdi. Eserlerini karşılıklı konuşma (diyalog) şeklinde yazdı. En önemli eseri, uzun bir inceleme sonunda meydana getirdiği «Devlet» tir. Bu eserinde en iyi devlet şeklini aramıştır.
Eflâtun, rasyonalist bir filozoftur. Hei şeyi düşünceye bağlamıştır. Ona göre bilginin kaynağı akıldır.

Yorum yazın