Edward Chamberlin Kimdir

Edward Chamberlin Kimdir

Edward Chamberlin (1899-1967 )

Theory of Monopolistic Competition (1933) adlı kitabı ile ün kazanan Amerikalı ekonomist. Bu kitabında İngiltere’de Joan Robinson’dan bağımsız olarak tam rekabet ile monopol arasındaki piyasa durumunu incelemiştir. Bu tür bir piyasada firmalar birbirleriyle rekabet etmektedir, çünkü mallarına karşı talep diğer firmaların varlığından bağımsız değildir. Diğer taraftan, her firma bir dereceye kadar monopolcü durumdadır, çünkü ayn bir ürüne sahiptir. Aralarındaki rekabet fiyat rekabeti olabileceği gibi reklamın önemli olduğu ürün rekabeti şeklini de alabilir.

Chamberlin piyasa aksaklıklarından çok ürün farklılaştırılması üzerinde durmuş; ürünün markası, özel nitelikleri, sekil, paket ve satış hizmetleri gibi soranlara eğilmiştir. Tahlilinden kaynaklanan en önemli sonuçlardan biri, monopolcü rekabetin kapasite fazlası yarattığıdır. Bu sonuca daha sonraları karşı çıkılmıştır. Grubu oluşturan bütün üyelerin aynı maliyet şartları altında çalıştıkları varsayılmıştır.

Yorum yazın