Eduard Spranger

Eduard Spranger

Alman filozof, pedagog ve psikoloğu (Grosslichterfelde, Berlin yakınları 1882 – Tübingen 1963). Leipzig (1911-1920), Berlin (1920-1946), Tübingen’-de profesörlük yaptı. Alman idealizminin; klasik filozoflardan, W. Dilthey’in kültür, hayat ve tarih felsefesinden ilham alan yönlerinden birini temsil eder. Bellibaşlı eserleri: W. von Humboldt und die Humanitätsidee (W. von Humboldt ve Hümanizm Düşüncesi) [1909], Lebensformen (Yaşama Biçimleri) [1914], Kultur und Erziehung (Kültür ve Eğitim) [1919], Psychologie des Jugendalters (Gençlik Psikolojisi) [1924], Volk, Staat, Erziehung (Halk, Devlet, E-ğitim) [1932], Goethes Weltanschauung (Goethe’nin Dünya Görüşü) [1933], Der Eigengeist der Volksschule (İlkokulun Ruhu) [1955],

Yorum yazın