Édouard Naville

Édouard Naville , isviçreli bilgin, Eski Mısır kültür ve medeniyeti uzmanı (Cenevre 1844-ay.y. 1926). Cenevre’de profesörlük yaptı. Haçepsut’un Deyrülbahri’deki tapınağını meydana çıkarmak için yapılan kazıları yönetti (1883-1912) ve elde -ettiği sonuçları The Temple of Deir el-Bahari (Deyrülbahri Tapınağı) [7 cilt, 1894-1908] adlı eserinde yayımladı. Mısır üstüne yaptığı çalışmalar (Das Aegyptische Todtenbuch der XVIII. bis XX. Dynastie [XVIII. Sülâleden XX. Sülâleye Kadar Mısır ölüler Kütüğü], 1886; Bubastis [1891]; La Religion des Anciens Egyptiens [Eski Mısırlıların Dinleri], 1906 v.b.) dışında Incil üstüne incelemeler yayımlandı: Archeology of the Old Testament (Eski Ahit’in Arkeolojisi)

[1913]; The Text of the Old Testament (Eski Ahit’in Metni) [1916]. (L)

Yorum yazın