Ebu’l fida hayatı – Ebu’l fida vikipedi

EBÜL FİDÂ (İsmail bin Ali bin Ömer), Eyyubî ailesinden bir prens, devlet adamı ve tarihçi (Şam 1273-Hamat 1331). İyi bir öğrenim gördükten sonra fıkıh, tarih ve coğrafya alanlarında çalıştı. Ailesi moğol istilâsı sırasında Şam’a kaçınca, Mısır hükümdarının hizmetine girerek Moğollara ve Haçlılara karşı Eyyubî imparatorluğunun savunmasında çeşitli görevler aldı. Merkeb, Akkâ, Rum/Kal’a gibi bazı kalelerin fethinde bulundu, Malatya ili çevresinde Bay-bars’ın Moğollara karşı yaptığı sefere katıldı. iki yıl hamat kuvvetleri kumandanlığını yaptı. 710’da el-Meliküssalih, 720’de Kahire’de el-Melikülmüeyyed unvanlarını aldı. Devlet merkezinde bilim ve onarım işleriyle uğraştı. Dünyanın kuruluşundan 1329 yılına kadar İslâm tarihini anlatan el-Muh-tasar fi Tarih-il-Beşer (İnsanlık Tarihinin ö-zeti) adlı eseri yayımlanarak, bazı batı, dillerine de çevrilmiştir, öteki tanınmış eserleri, 1321’de tamamladığı Takvlm-ül-Büldan (Şehirler Dizisi) adlı genel islâm coğrafyası ve Et-Tarik-ür-Reşad ilâ Tarif-il-Mema-lik ve’l-Bilâd (ülkeler ve Şehirleri Tanıtma Kılavuzu) adlı alfabetik coğrafya ansiklopedisidir. (m)

Yorum yazın