EBÜL BERAKÂT

EBÜL BERAKÂT (Hibelullah bin Ali bin Melkâ), yahudi filozof, hekim ve müneccimi (öl. 1465). Bağdat’ta ün yaptı ve halifenin özel hekimi oldu. Hayatının sonuna doğru islâmiyeti kabul etti. En önemli eseri El-Muteber fl’l-Hikme’dir (Hikmet Konusunda Güvenilir Kaynak), [m]

Yorum yazın