Ebubekir Mümtaz Efendi

Ebubekir Mümtaz Efendi, türk devlet adamı (İstanbul, ? – 1870). Divanı Hümayun kaleminde çalıştı; kaptanıderya Ahmed Fevzi Paşanın divan kâtibi oldu. Fevzi Paşanın donanmayı Mısır’a götürerek Mehmed Ali Paşaya teslim etmesi üzerine Sakız’a sürüldü. Sürgünden dönünce beylikçi vekili, amedci, serasker müsteşarı, Meclisi Vâlâ azası, maliye müsteşarı, 1861’de evkaf nazın, aynı yıl maliye nazırı ve sadaret müsteşarı ol!dü; 1867’de Adliye nazırlığına getirildi. Son olarak Mısır Kapı kethüdalığı yaptı. (M)

Yorum yazın