Ebu Tayyib Mütenebbi

Ebu Tayyib Mütenebbi, arap şairi (Küfe 91S – Bağdat 965). İlköğrenimini Kûfe’de yaptı. Karmatîler Kûfe’-yi yağma edince, Bağdat’a geldi (928). Sonra Suriye’ye, bir süre sonra da Lazkiye’ye yerleşti. İlk şiirlerinde halkı devlete karşı ayaklanmağa çağırdı. Mütenebbi, Hıms’ta tutuklandı (933). İki yıl tutuklu kaldı. Şam valisi emîr Bedr el-Harşanî’nin saray şairi oldu (939). Sonra Halep hamdanî sarayında emîr Seyfüddevle’nin şairi oldu. Sonra Şam’dan Mısır’a, Fustat’a gitti. Yoksulluk çekti. Irak’a giderek Bağdat’a yerleşti. Şi-raz’da sultan Adududdevle’nin yanında bir süre kaldı. İran’dan Bağdat’a dönerken yolda bedevilerin saldırısına uğradı, çarpışma sırasında oğluyle birlikte öldürüldü. XI. yy.-dan sonra arap şiirini etkileyen önemli şairlerden biri sayılır. Divan’ı bütün Ortaçağ ve Yeniçağ süresince İran’dan Ispanya’ya kadar uzayan arap dünyasında herkesin yararlanacağı duruma getirildi. Bütün arap kasidecileri, değişik ölçüde ondan etkilendi. Mütenebbi, bugün de Kuzey Afrika, Suriye ve Mısır’da en çok okunan şairlerinden biridir. (M)

Yorum yazın