Ebu Süfyan kimdir

Mekke’nin ileri gelenlerimden ve Peygamberin düşmanlarındandır. Bedir savaşında bir oğlu öldü, bir oğlu da tutsak dliştü. Bu savaşta öldürülen Ebu Cehil’in yerine Mekkelilerin başkanlığına getirildi. Ebu Süf- yan, Bedir yenilgisinin öcünü almak için üç bin kişilik bir kuvvetle Medine üzerine yürüdü. Ühut savaşında başarılı olması, Mekke’deki durumunu kuvvetlendirdi. Hendek savaşında kuşatmadan bir sonuç alınamayacağını görünce ordusunu geri çekti. Hudeybl- ye barışının bozulmasının, Mekkeliler için iyi olmadığını düşünerek, o sırada kızı ile evlenen Hz. Muhammed’le görüşmek üzere Medine’ye gitti. Fakat yeterli bir ilgi görmedi. Müslüman ordusunun Mekke’ye girmesi üzerine, Ebu Süfyan karşı koymanın yararsız olduğunu açıklayarak Mekkelilerin teslim olmalarını sağladı. Mekke’nin fethinden sonra Müslümanlığı kabul etti. Ebu Süfyan, Hz. Muhammed’le birlikte Hüneyn ve Taif seferlerine katıldı. Taif kuşatmasında bir gözünü kaybetti. Yetmiş yaşında iken katıldığı Yermük savaşında öteki gözünü de kaybetti. Osman’ın halifeliği sırasında öldü. Oğlu Muaviye, Emevililerin ilk hükümdarı olmuştur.

Yorum yazın