Ebu Bekir Razi

Ebu Bekir Razi (Muhammed bin Zeke-riya), müslüman hekimi, felsefeci ve kimyacısı (Rey 864-Ö1. 925). Rey’de doğduğu için türk olduğu söylenir. Doğduğu şehirde felsefe, matematik, tabiî ilimler, astronomi öğrenimini yaptıktan sonra Bağdat ve başka İslâm şehirlerinde öğrenimini tamamladı. Tıp öğrenimini sonradan yaptığı sanılır. Rey’den sonra Bağdat hastahanelerinde de başhekim olarak çalıştı. Hekimlikle ilgili eserlerinin birçoğu latinceye çevrildi ve XVII. yüzyıla kadar avrupa üniversitelerinde okutuldu. Çiçek ve kızamık hakkında yazdığı risale büyük bir Un kazandı. On beş yıl çalışarak yazdığı el-Hûvî adlı büyük tıp ansiklopedisinde, tıbbın çeşitli meselelerini yunan ve arap hekimlerinin eserlerinden parçalar naklederek ve bunlara kendi tecrübelerinden edindiklerini de ekleyerek sonuca bağladı. Metafizikle ilgili eserlerinde İslâm inancına aykırı görüşler ileri sürdü. Din aleyhine yazdığı iki eserde peygamberin insanlardan üstün olmadığını, mucizelerin birer hile olduğunu, dinlerin insanlar arasında ayrılıklar çıkardığı, kutsal kitapların birer değer taşımadığı, eski yunan filozoflarının insanlığa daha faydalı olduğunu savundu. Fizik ve kimyaya dair çalışmaları da bulunan Râzi, eserlerinde kendisini över, tıpta Hippokrates derecesine vardığını, felsefe ve mantıkta Aristo ve Eflatun’u geçip Sokrat’a yaklaştığını söyler. (-> Bibliyo.)

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın