Ebu Abdullah Muhammed Mehdi

Ebu Abdullah Muhammed Mehdi, abbasî halifesi (öl. Masebezan 785). Halife Mansur’un oğlu. Babası tarafından Horasan valisi Abdülcebbar’ın isyanını bastırmak üzere bir orduyle Horasan’a gönderildi. Abdülcebbar’ın hapsedilmesinden sonra Taberistan üzerine yürüdü; bu ülkeyi Abbasîlere bağladı. Mansur’un ölümünden sonra halife oldu (775). BizanslIlara karşı yapılan seferleri sürdürdü. Anadolu’da Ankara’ya kadar uzanan bölge ele geçirildi. Fakat Mikhael Lakhanodrakon bir orduyle Abbasîlere karşı çıktı, Hadas kalesini yıkarak Suriye sınırına kadar uzanan bölgeyi tahrip etti. Mehdî, 782’de BizanslIlara karşı bir sefer hazırladı. Karadeniz boğazına kadar geldi. Bunun üzerine imparatoriçe Eirene anlaşma teklif etti. Her yıl müslümanlara bir miktar haraç vermeğe başladı. Fakat bir süre sonra BizanslIlar antlaşmayı bozdular. Devlet gelirinin gereksiz gösterişler için harcanması Mehdî zamanında başladı. Bu durum Abbasî halifeliğinin yıkılmasında etkili oldu, (m)

Yorum yazın