Ebu abdullah Muhammed El Mühtedi

Ebu abdullah Muhammed El Mühtedi, abbasî halifesi (Katul 833 – Samarra 870). 869’da halife seçildi. Ömer bin Abdülaziz’i örnek tuttu, onun gibi zahid hayatı yaşadı. Halifeliği sırasında, birçok eyalette Ali taraftarları karışıklık çıkardılar. En tehlikeli düşmanı türk kumandanı Musa bin Boğa idi. Samarra’ya dönen Musa, halife Mutez’in bütün servetini zorla elinden alan Salih bin Vasıf’tan hesap sorması için Mühtedi’ye baskı yaptı. Salih kaçarak saklanınca, askerleri halifeyi devirmek amacıyle ayaklandılar. Halife af ilân etti ama Salih’in meydana çıkmasını sağlayamadı. Kuşkulanan türk askerleri Samana üstüne yürüyerek şehri yağmaladılar. Salih yakalanarak idam edildi. Mühtedi, Musa ile kardeşi Muhammed bin Boğa’nm arasını açmak amacıyle Muham-med’i suçladı ve öldürttü. Bunun üzerine Musa bin Boğa birlikleriyle Mühtedi’nin üstüne yürüdü; Mühtedi yakalanarak öldürüldü. (M)

Yorum yazın