Durakçı Nafiz Bey

Durakçı Nafiz Bey, Hacı, türk bestecisi (İstanbul 1849 – ay.y. 1898). Mahalle mektebinde okudu. Enderuna, sonra Mabeyni Hümayuna girdi. Sultan Abdülaziz ile onun müezzini olarak Mısır’a gitti. Bir rahatsızlık sonucu sesi bozulunca görevinden ayrıldı. Dahiliye nezareti muhasebe mümeyyizi tayin edildi. Şabaniye tarikatından olan Nafiz Beyin, mâhur makamından 9 İlâhisi vardır. (M)

Yorum yazın