Doktor Nazım

Doktor Nazım , türk siyaset adamı (Selânik 1870-lzmir 1926). İttihat ve Terakki’nin kurucularından. Tıbbiye’de başlayan öğrenimini Paris’te tamamladı; orada Ahmed* Rıza ile birlikte çalıştı. İttihat ve Terakki’nin çağrısı üzerine Selânik’e döndü (1907). Cemiyetin, Selânik ve Paris şubeleri arasında bağlantı sağladı; Anadolu’da da İttihat ve Terakki’nin propagandasını yaptı. Meşrutiyetin ilânından sonra bir süre hükümette görev almayarak Selânik hastahanesi başhekimi olarak kaldı. İttihat ve Terakki Merkez komitesinin devamlı üyesi ve 1911 yılma kadar da genel sekreteriydi. Bir ara maarif nazırlığı yaptı (ağustos-ekim 1918). Atatürk’e karşı düzenlenen İzmir suikastıyle ilgili görülerek asıldı. (M)

Yorum yazın