Doğan Tekeli Eserleri ve Kitapları

Doğan Tekeli Eserleri ve Kitapları

Doğan Tekeli (d. 4 Aralık 1929, Isparta), mimar Sami Sisa (d. 1928) ile birlikte gerçekleştirdiği akılcı ve işlevci doğrultudaki yapıtlarla tanınan mimar.

1952’de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi’ni bitirdi. Aynı yıl İzmir Belediyesi danışman mimarlığına atandı. 1954’te Metin Hepgüler ve Sami Sisa ile birlikte İstanbul’da bir büro kurdu. Bu büro, çeşitli mimarlık yarışmalarında 20 kadarı birincilik olmak üzere birçok derece ve mansiyon kazandı. 1960’larda M. Hep-güler’in ortaklıktan ayrılmasından sonra Doğan Tekeli-Sami Sisa Mimarlık Koli. Şti. adını alan büronun çok sayıdaki uygulaması içinde kamu hizmeti gören yapılarla endüstri yapıları önemli bir yer tutar. Ankara’daki Danıştay ve Bursa’daki Renault Otomobil Fabrikası bunların en bilinenleridir. Büronun gerçekleştirdiği önemli yapılardan biri de İstanbul’daki Manifaturacılar Çarşı-sı’dır (İMÇ). Unkapanı’nda, Atatürk Bulvarı boyunca yerleştirilmiş bloklardan oluşan çarşı, mimarlarının işlevden, taşıyıcı strüktürden yola çıkarak ulaşmaya çalıştıkları yalın biçimlendirme anlayışının bir örneğidir. Yapılar geleneksel Türk çarşı geleneğini çağdaş işlevlerle bağdaştırması, tarihsel çevreye ters düşmeden uyum sağlaması gibi özellikleriyle de öne çıkmaktadır.

Doğan Tekeli uygulamacılığının yanı sıra eğitim ve meslek örgütlenmesi alanlarında da çalışmıştır. 1957’de Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası başkanı olmuş, 1961-71 arasında İTÜ Maçka Teknik Okulu Mimarlık Bölümü’n-de tasarım dersleri vermiştir. 1985-87 arasında da İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı danışmanlığında bulunmuştur. Sami Sisa ile birlikte yaptıkları çalışmaları tanıtan Projeler Uygulamalar (1954, 1974) adlı bir kitapları vardır.

Yorum yazın