Dionysios Solomos

Dionysios Solomos

Yunan şairi (Zanko [Zakynthos] 1788-Korfu 1857). Girit asıllı soylu bir ailedendi. İtalya’da, Cremona’da, sonra Pavia üniversitesinde okuduğu sıralarda ilk İtalyanca şiirlerini yazdı. Yunan bağımsızlık savaşı (1821), modern yunanistan halk şarkılarının Fauriel tarafından yayımlanması (1824-1825) Solomos’u yunan şiirine yöneltti. 1823’te yazdığı Hymnos is tin Eleutherian’m (Hürriyet Marşı) Stanislas Julien tarafmdan Fransızcaya çevrilip, Fauriel tarafmdan yayımlanmasıyle (1825) şair birdenbire üne kavuştu. 1824’te lord Byron’ın ölümü üzerine uzun bir şiir yazdı, 1828’de Mesolon-gion’da kuşatılanlar için Eleutheroi Polio-kimenoi (Hür Kuşatılmışlar) adlı destanına başladı. Dante’nin Convivio adlı eserinde Italyancaya övgü yazması gibi, So-lomos da halk ağzı Yunancanın kullanılışı üzerine bir Diyalog (Dialogos) yazdı. So-lomos’un, geniş hacimli bitmemiş yazıları da vardır: Lambros, Kritikos (Giritli), 1 Gynaikatis Zakynthu (Zanta’lı Kadın), Pascal’! andıran bir üslûpta kaleme aldığı Porphyras Engomio tu Ugu Phoskolu’su (Foskolo’ya övgü), İtalyanca yazdığı mensur şiirleri onun sanatındaki duruluğu, inceliği ortaya koyar. Solomos, lonia şiir okulunun ustası olmakla kalmamış, Yeni Yunanistan’ın en büyük şairi sayılmıştır. Korfu’lu besteci N. Mantzoryos’un bestelediği Hürriyet Marşı 1865’ten beri yunan millî marşıdır. (L)

Yorum yazın