Dellalzade İsmail Efendi Kimdir

Dellalzade İsmail Efendi Kimdir

Dellalzade İsmail Efendi , (d. 1797, İstanbul – ö. 1869, İstanbul), Osmanlı besteci.

Hammamîzade İsmail Dede Efendi’nin en seçkin öğrencilerindendi. Onun aracılığıyla hanende olarak saray fasıl heyetine alındı.

II. Mahmud döneminde (1808-39) saray müezzinleri arasına girdi ve padişah musahibi oldu. Abdülmecid döneminde de (1839-61) hanende ye müezzin olarak sarayda kaldı. 1846’da İsmail Dede Efendi ve Mu-tafzade Ahmed Efendi ile birlikte hacca gitti. İstanbul’a döndükten sonra Muzika-yı Hümayun ve Enderun’da öğretmenlik yaptı; Haşim Bey’in ve Hacı Arif Bey’in hocası oldu. 1862’de Abdülaziz (hd 1861-76) tarafından müezzinbaşılığa getirildi.

İsmail Efendi’nin günümüze ulaşabilmiş 73 yapıtı İsmail Dede Efendi’nin derin etkilerini taşımakla birlikte bütünüyle özgün melodilerle örülmüştür. O da hocası gibi, 1 peşrev ve 1 sazsemaisi dışında, yalnızca sözlü besteler yapmıştır. Bunlar arasında 2 kâr, 13 beste, 7 ağırsemai, 10 yürüksemai, 37 şarkı ve 2 ilahi vardır. Birçok yapıtı klasik repertuarın en seçkin parçalan arasında yer ahr. En ünlü yapıtları arasında “Piyale elde ne dem bezmime habib gelir” (yegâh ağırsemai), “Sinede bir lâhza ârâm eyle gel canım gibi” (suzinâk beste), “O güzel gözlere hayran olayım” (Isfahan yürüksemai), “Künc-i gamda rûz u şeb dil bîhuzur” (ferahnâk şarkı), “Etmedin bir lâhza ihya hatır-ı viranımı” (şehnaz şarkı) sayılabilir.

Yorum yazın