Çuhadarzade Mehmet Cazım

Çuhadarzade Mehmet Cazım, Mevlevi, türk şairi (İstanbul ? – ay.y. 1869). Defterdarlık dairesi Başmuhasebe kaleminden yetişti. Divanı Hümayun kaleminde (1835), Mühimme odasında ve Maliye Mektopçuluğu dairesinde çalıştı. Hazegân payesini aldı. Erzurum defterdarlığı, İzmir tütün gümrüğü nazırlığı, Trabzon ve Erzurum defterdarlığı yaptı. Bazı dergilerde şiirleri yayımlandı, (m)

Yorum yazın