Claudio Sartori

Claudio Sartori

İtalyan müzik bilgini (Brescia 1913). Zampieri ve Th. GĞrold’un öğrencisiydi. Bologna Müzik lisesinde ve Milano Millî kütüphanesinde çalıştı. Pet-rucci tarafından yayımlanan eserlerin bibliyografyası (1942), İtalyan çalgı müziği bibliyografyası (1952) ve Monteverdi (1953) üstüne ilgi çekici çalışmalar yaptı. Ayrıca Milano’daki Duomo kapellasının müzik katalogunu hazırladı (1957), İtalyan müzik yayımcıları lügatini çıkardı (1958) ve Puccini adlı bir kitap yazdı (1958). Ricordi yayınevinin çıkardığı bir müzik lügati ve bir ansiklopedisinin yayımını yönetti (1959, 1963 -1964).

Yorum yazın