Claude Bernard Kimdir

Claude Bernard Kimdir

Claude Bernard (1813-1878)

• Rhône’da (Fransa) doğan Claude Bernard’ın, 21 yaşında Paris’e gittiğinde manzum bir dram yayımlamaktan başka tutkusu yoktu. 1878’de öldüğünde, yaşadığı dönemin en büyük biyoloji bilginlerinden biri ve bir temel yapıt (Introduction à l’Etude de la Médecine Expérimentale [Deneysel Tıp İncelemesine Girişi, 1865) yazarıydı. Önceleri Lyon’lu bir eczacının yardımcısı oldu; gerçek eğilimini (fizyolojik deney yapma), biyoloji bilgini François Magendie’nin yanında kazandı. O tarihten sonra, karısı canlı hayvanları kesip biçmesine karşı çıktığı halde, Claude Bernard çalışmalarını sürdürdü. İncelemeleri, sindirim ve sinir sisteminin işleyişine ilişkindi. Tükürüğün ve mide sularının özelliklerini ortaya koydu, pankreasın işlevini belirledi, karaciğerin glikojen yapıcı görevini aydınlatarak, karaciğerde ve kaslarda glikoz deposu biçimi olan glikojeni ayırdı (1857). Canlı hayvanlarda sinirleri keserek, belkemiği sinirlerinin, yüz sinirlerinin ve sempatik sinir sisteminin işlevini (damarların genişlemesi-damarların daralması) inceledi ve çift sinir dağılımı temel düşüncesine ulaştı. Ayrıca, zehirleyici maddelerin (kürar, striknin) ve anestezi maddelerinin, havasızlıktan boğulma, hayvanların beden ısısı ve mayalar üstüne etkisini inceledi.
• Ama Claude Bernard’ın yapıtı, özellikle biyolojiyle ilgili düşünceleri açısından değerlidir. İç ortam, homeostazi ve deneysel yöntem gibi fizyolojinin üç temel ilkesini ortaya koymuştur.
• İç ortam düşüncesi-buna göre hücreler, organik sıvılar içinde yaşam için gerekli her şeyi bulur, hücresel bilgiler ile fizyolojinin bilgilerinin bireşimini yapma ve organizmanın geliştiği ölçüde hücrelerin dış ortamdan nasıl daha bağımsız göründüklerini açıklama olanağı verir. Canlı yaratıkların çeşitli fizyolpjik değişmezlerini durallaştırma eğilimi olan homeostazi kavramı, içsalgı bezlerinin düzenleyici etkinlik mekanizması öğrenildiğinde, bütün gücünü kazanır. Deneysel yöntem düşüncesiyse daha da verimli olmuş, «yaşamın bütün olayları, katı bir gerekirciliğe boyun eğer» olumlamasını ortaya koymuştur.

Yorum yazın