Charles Peguy Kimdir

Charles Peguy Kimdir , Charles Peguy Şiirleri

Charles Peguy , Fransız şair ve yazarı (Orléans 1873-Seine-et-Marne 1914). Küçük yaşta yitirdiği marangoz babasından başka desteği yoktu, öğreniminin ilk aşamalarında zekâsıyla dikkati çektiği için Orléans Lisesi’nde burslu okuma olanağını kazandı, Ecole Normale Superieure’de (Yüksek Öğretmen Okulu) filozof Henri Bergson’un (1859-1941) öğrencisi oldu, o etkiyle mistik eğilimleri güçlendi, toplumcu bilinçten uzak düşmeyen, ulusçu yanı da ağır basan bir tutumla çeşitli görüşler arasında gidip geldi, 1908’de Katolikliği kabul etti, şiirler ve denemelerle kendini anlatmayı, hep aynı konuları merkez edinerek iş edindi; Birinci Dünya Savaşı başlarında Marne cephesindeki karşı saldırı sırasında düşman kurşunuyla öldüğü zaman bir savaş gönüllüsüydü (5 Eylül). Tartışan, çekişen, eleştiren yazılarının çoğunluğu kendi kurduğu Cahiers de la Quinzaine (15 Günlük Defterler) dergisinin sayfalarında kaldığı için uzun süre adı da çok bilinmedi, önemi de anlaşılamadı. Başlıca eserleri arasında ilkin koşukla oyunları gelir: Jeanne d’Arc (1897), Le Mvstère de la Charité de Jeanne dArc (J.D.A.’ın iyiliğinin Gizemi) 1910, Le Porche du Mystère de la Deuxième Vertue (İkinci Erdemin Gizli Kapısı) 1911, L Mystère des Saints innocents (Aziz İnocentius’lar Gizemi) 1912, La Tapisserie de Sainte Geneviève et de Jeanne dArc (Azize G. ve J.d’A. Duvar Halısı) 1912, La Tapisserie de Notre Dame (Notre Dame Duvar Halısı) 1913, Eve (Havva) 1913. Deneme-İncelenie türündeki eserleri: Notre Jeunnesse (Bizim Gençliğimiz) 1910, Note sur M. Bergson et la Philosopie Berg- sonienne (Bergson ve Bergsonculuk Üzerine Not) 1914, Note Conjointe sur M. Descartes et la Philosophie Cartésienne (D. ve Dekartçılık Üzerine Not) 194 vb.

Yorum yazın