Charles Nodier

Charles Nodier , fransız yazarı (Besançon 1780-Paris 1844). Besançon mahkemesi başkanınm oğlu idi, devrimci fikirlerle yetişti. Besançon’da Ecole Centrale kütüphanesi müdür yardımcısı oldu, önce tabiat bilgini Girod de Chantrans’ın etkisi altında tabiat bilimleriyle ilgilendi. Sonra edebiyat hayatına atıldı: melankolik bir roman olan Le Peintre de Salzbourg, Journal des Emotions d’un Coeur Souffrant (Salzburg’lu Ressam, Dertli Bir Gönül’ün Günlüğü) [1803], Essais d’Un Jeune Barde (Genç Bir Şairin Denemeleri) [1804]. Gizli Philadelphes derneğiyle ilişki kurdu. 1802’-de yazdığı La Napoléone adlı yergili bir od, imparatorluk polisinin peşine düşmesine yol açtı. Besançon’a sığındı, orada Dictionnaire Raisonné des Onomatopées’ -yi (Açıklamalı Onomatopeler Lügati) [1808] yazdı. Bu eser, geniş bilgi sahibi ve acayip bir adam olan İngiliz Herbert Croft ile dostluk kurmasını sağladı, Amiens’de bir süre onun sekreterliğini yaptı. 1812’-de Laibach’te çıkan Télégraphe Officiel adlı gazetenin başına getirildi. «Morlaqu-es türküleri», vampir edebiyatı ve illirya egzotizmiyle ilgilendi. Fransa’ya dönüşünde Journal des Débats ve La Quotidienne gazetelerine girdi, kralcı görüşleri savundu ve Histoire des Sociétés Secrètes dans VArmée (Ordudaki Gizli Demeklerin Tarihi) [1815] adlı eserini yayımladı. Kısa bir süre sonra fantastik masal ve karamsar roman türüne kaçan bir seri eser yayımlamağa başladı: Jean Sbogar (1818); Smar-ra ou Les Démons de La Nuit (Smarra veya Gece Şeytanları) (1821); Trilby ou le Lutin d’Argail (Trilby veya Argail Cini) [1822]. Le Vampire (Vampir) [1820] adlı melodramı aynı seriye girerse de, Thérèse Aubert (1819) adlı romanı, roman geleneğine uygun bir eserdir. Nodier, 1823’te Arsenal kitaplığı müdürü oldu. 1829’a kadar, genç romantik okulun bütün yazarları her akşam onun evinde toplanırdı. 1830 Yılında, romantik yazarların başarılarına onu ortak etmemeleri, kızı Marie’-nin evlenmek üzere evden ayrılması karşısında üzüntüye kapılan Nodier için artık tek sığınak hayal dünyasıydı, o devirde yazdığı hikâyelerde, illuzyonizm ve hayal unsurları ağır basar: Le Songe d’Or (Altın Rüya); la Fée aux Miettes (Yoksul Peri) [1832]; La Neuvaine de la Chande-leurs (1899); Histoire du Chien de Bris-quet (Brisquet’nin Köpeğinin Hikâyesi) [1844], Nodier’nin ne kadar çeşitli alanlara merak sardığını göstermek bakımından bu eserlere, cilt cilt hatıralannı, tarih denemelerini, tenkit ve bibliyografyalarını eklemek gerekir. Nodier, romantizminin edebî ufkunu genişletmiş, özellikle, korkunç hayaller âlemine dalarak, Nerval’e ve gerçeküstücülüğe yol açmıştır. (L

Yorum yazın