Charles-Nicolas-Sigisbert Sonnini de Manoncourt

Charles-Nicolas-Sigisbert Sonnini de Manoncourt

Fransız gezgini ve bilgini (Lunéville 1751-Paris 1812). 1772’de bir süre Guyana’da kaldı, orada değerli bir kuş koleksiyonu yaptı, Fransa’ya döndü (1776). 1777’de Mısır’a gitti, Türkiye, Yunanistan ve başlıca Ege adalarını gezdi. 1780’de Fransa’ya döndü. Bir ara sulh hâkimliği yaptı. Vienne koleji (isère) müdürlüğüne getirildi. 1810’da Tuna illerini dolaştı. Başlıca eserleri: Voyage dans la Haute-et… Basse-Egypte (Aşağı ve Yukarı Mısır’da Yolculuk) [1799], Voyage en Grèce et en Turquie (Yunanistan ve Türkiye’de Yolculuk) [1801], Histoire Naturelle des Reptiles (Sürüngenlerin Tabiî Tarihi) [1802], Histoire Naturelle des Poissons et des Cétacés (Balıkların ve Balinagillerin Tabiî Tarihi) [1804].

Yorum yazın