Charles Napier

Charles Napier, İngiliz amirali (Merchiston Hall, Falkirk yakınları 1786 -Londra 1860). Napolyon kuvvetlerine karşı birçok savaşa katıldı. 1833’te Portekiz kraliçesinin hizmetine girdi, Portekiz tahtı üstünde hak iddia eden Don Miguel’in filosunu bozguna uğrattı ve SANTO -VICENTE kontu unvanını aldı. :l854’te Rusya’ya karşı başlayan savaşta Ingilizlerin Baltık filosuna kumanda ettiyse de, Kronş-tadt limanma saldırmayı reddetti. Charles Napier, Mehmed Ali Paşayı Londra antlaşmasına (1840) razı ettirmek ve İbrahim Paşanın Şam üstünden Baalbek’e çekiliş yolunu sağlamak için, Beyrut’a iki saat uzaklıkta toplanmış olan düşman kuvvetlerine, marunî ve osmanlı askerlerinden kurulu bir ordu ile saldırdı. Dört saat süren meydan savaşı sonunda bu kuvvetleri yendi (1840). Sonra Beyrut’r Mısırlılardan aldı. Akka’yı bombardıman etti. Daha sonra İskenderiye önlerine gelerek şehri bombardıman edeceğini bildirdi. Mehmed Ali Paşa amiralin bu tehditlerine karşı koyamayarak onunla bir antlaşma yaptı. Bu antlaşmaya göre, Suriye Osman
lI devletine geri verilecek, Mısır ise veraset yoluyle Mehmed Ali Paşaya bırakılacaktı. (ML)

Yorum yazın