Charles Mason

Charles Mason, İngiliz astronomu (İngiltere 1730’a doğr. – Philadelphia 1787).
Greenwich rasathanesinde uzun yıllar astronom yardımcısı olarak çalıştı. Bilime hizr met etmek üzere, hükümet tarafından çeşitli gezilere gönderildi. 1763’te Jeremiah Dixon ile birlikte Maryland ve Pennsylvania arasındaki sınır çizgisinin planını çıkarmakla görevlendirildi. Bu görevi 1767’-ye kadar sürdürdüler ve kurdukları sınır çizgisi «Mason ve Dixon hattı» adiyle amerikan tarihinde meşhur oldu. İngiltere’ye döndükten sonra Mason, tekrar Amerika’ya gidinceye kadar (bu tarih bilinmemektedir) astronomi gözlemleri ve araştırmala-rıyle görevlendirildi. Tobias Mayer’in ay cetvelleri üstüne meydana getirdiği eser 1787*de Londra’da Mayer’s Lunar Tables improved by Charles Mason (Charles Mason Tarafından Geliştirilen Mayer’in Ay Cetvelleri) adi altında yayımlandı. Güvenilir bir kaynak olması yönünden eser büyük bir ün kazandı. Mason’ın yazılarından birçoğu tesadüfen 1860’ta Halifax’ta (Nova Scotia) bulundu, (m)

Yorum yazın