Çetin Yetkin Kimdir

Çetin Yetkin Kimdir

hukukçu, öğretim üyesi, yazar (İstanbul 1939). Ortaöğrenimini TED Ankara Koleji’nde yaptı, AÜ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde bir yıllık öğrenciliğini yarıda kesip Hukuk Fakültesi’ne geçti (1961-1965), aynı yerde hukuk felsefesi dalında doktorasını tamamladı (1966-1969), savcı yardımcılığıyla Ankara, İstanbul ve Sarıyer’de görevler aldı (1971-1980), Marmara Üniversitesi iktisadi idari Bilimler Fakültesi’nde doçentlik yaptı (Ocak 1980-Mart 1988). Hürriyette başladığı (Nisan 1987) gazetecilik mesleğini, günümüzde Milliyette (Eylül 1988) sürdüren Yetkin’in, toplumsal, siyasal alanlardaki araştırma, inceleme yazı dizileri büyük ilgi gördü.

Başlıca eserleri: Kaba Kuvvet Felsefesi: Doğuşu ve Gelişimi (1969), Direnme ve Devrim: Kuramlar (1969), Siyasal iktidar Sanata Karşı (1970), Etnik ve Toplumsal Yönleriyle Türk Halk Hareketleri ve Devrimleri (2 cilt) 1974, Türkiye’de 17 intihar Olayı (1978), Topluma Karşı Türk Yazını(1980), Serbest Cumhuriyet Fırkası Olayı (1982), Tek Parti Dönemi, 1930 – 1945 (1985).

Yorum yazın