Cesare Pavese Kimdir

Cesare Pavese Kimdir – Cesare Pavese hayatı , eserleri ve kitapları hakkında bilgiler.

Cesare Pavese Kimdirİtalyan yazarı (San Stefano Belbo, Piemonte, 1908-Torino, 1950).
Torino adliyesinde görevli küçük bir memurun oğlu olan Cesare Pavese, lise öğrenimi gördüğü yıllarda yakın bir arkadaşının mutsuz bir aşk serüveninden sonra intihar etmesinden ve gene aynı dönemde bir başka öğrencinin kendini öldürmesinden son derece etkilendi; hatta bu olaylar Pavese’de intihar düşüncesinin genç yaşta bir saplantı haline gelmesine neden oldu. Ortaöğrenimini Liceo d’Azaglio’da tamamladıktan sonra Torino Üniversitesinde edebiyat okuyan Pavese, İngiliz ve Amerikan yazarlarına büyük ilgi duydu. Walt Whitman’m şiirleri üstüne hazırladığı bitirme teziyle de yükseköğrenimini tamamladı. Bitirdiği lisede dil ve edebiyat dersleri verdi. İngiliz ve Amerikan yazarlarıyla ilgili incelemelerim La Cultura (Kültür) dergisinde yayımladı.
1933’te Einaudi yayınlarının kurulmasıyla birlikte Pavese, yayınevinde önemli bir görev aldı ve Steinbeck, Hemingway, Caldwell gibi Amerikan yazarlarının romanlarının İtalyanca çevirilerini yayımladı. Aynca, Melville’in Moby Dick’ini, Faulkner’in The Town’im (Kent) italyancaya çevirdi. 1936’da, Torino’da geçirdiği yıllara özlemini dile getiren şiirlerin yer aldığı Lavorare stanca’yı (Çalışmak Yorar) bastırdı. Bunu, insanlığın büyük mitleri üstüne özgürce bir düşüncenin kapladığı, mitolojik çağrışımlar kitabı Leuco ile Diyaloglar (1937) izledi. Pavese bu arada faşizme karşı çıkan Piemonteli aydınlarla ilişki kurdu. 1935’te tutuklanarak, bir yıl süreyle Calabria’ya sürgün edüildi. 1941’de-ya-yımladığı Paesi tuoi’deki (Senin Ülkelerin) özgün anlatı üslubuyla edebiyat çevrelerinin dikkatini çekti. Daha sonra bir roman (La Spiaggia [Plaj,1942]) ve bir öykü derlemesi (Feria d’agosto [Ağustos Tatili, 1946]) yayımladı. 1947’de de, Piemonteli bir gencin siyasal eğitimle duygusal başıboşluktan siyasal eyleme geçişinin romansı bir öyküsü olan Yoldaş (İl compagno) çıktı.

“YAŞAMA UĞRAŞI”

Pavese 1949’da Çıplak Modeller’i (L. bella estate) oluşturan üç anlatıyı bas tirdi; Bunlar, kahramanları, çocuklu özlemiyle savaş sonrası dünyasına katılma zorunluğu arasında kalmış ü öyküydü. Aynı yıl, iki anlatıdan oluşa] Prima cheil gallo canti (Horoz Ötme den Önce) yayımlandı: Pavese’nin, Calabria’ya sürgün edilmesinden esinle nerek yazdığı Cezaevi ve Piemonte’de ki tepelerde yaşanan Direnme günlerini dile getirdiği Tepedeki Ev. Pave se 1949 sonbaharında, iki ay içinde çocukluk ve ölüm anılarını yazdı: A; ve Şenlik Ateşleri (La luna e i falc [Pavese’nin bu son yapıtı kimi edebi yat tarihçileri tarafından başyapıt olarak görülür].

Pavese’nin yapıtları, dünyayı tamım isteğinin tanıklarıdır; yazar bu isteği] acı dolu, tatsız geçen evrelerini ölümünden sonra 1952’de yayımlanaı Yaşama Uğraşı’nda (II mestiere di vi vere) not etmişti. Bu güncede, Pavese’nin, dilin yaşamı yansıtma yetersiz liginin bilincine varıp istekli bir ölüme yöneldiği görülür.

Çocukluk yılları, kadınla özdeş tuttu ğu ölüm, toplum yaşamına katılım güçlüğü, ölümünden sonra yayımla nan Verrâ la mor te e avrâ i tuoi occ hinin (Ölüm Gelecek, Gözlerin Gözleri Olacak) en önemli konularım oluş turdu.

Pavese, Ağustos 1950’de Torino’daki küçük bir otel odasında uyku hapı alarak intihar etti

Yorum yazın