Cemil Yener Kimdir

Cemil Yener Kimdir

Cemil Yener yazar (Antakya 1913). Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi olaraki İÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1941), lise öğret-menliğ görevini yürütürken gerektikçe okul yöneticilikleri, il milli eğitim müdürlükleri de yaptı, İstanbul Eğitim Enstitüsü’nde sorumluluğunu tamamladı (1963-1972). Bir Romancının Dünyası incelemesinde Halit Ziya Uşaklıgil’i tanıttı (1950), Fuzu-li’nin Dünyası (1966), çalışmasıyla TDK inceleme Ödülü’nü kazandı (1967) Sımavna Kadısıoğlu Şeyh Bedrettin’in ünlü eserini çevirip yorumladı: Vâridât (1970). Son kitabı bir seçmedir: Türk Halk Edebiyatı Antolojisi (1973).

Yorum yazın